[DES]CONEGUDA

Les imatges que us mostro formen part del projecte [DES]CONEGUDA, compost per vint imatges que reflecteixen detalls de cossos de dones. Aquest projecte es basa en un escrit fet per mi mateixa que, ajudat de les imatges, fa una descripció de la meva visió personal sobre la bellesa femenina, allunyant-se dels complexos i les etiquetes que recauen sempre sobre la dona.

En aquestes dues fotografies ressalto algunes marques. Una cicatriu, com a símbol identitari de la persona; i les varius, aquestes taques que apareixen sobre la pell amb el pas dels anys. El que vull dir és que ningú se n’ha d’amagar de tenir-les, i que per a mi la perfecció no és més que un conjunt d’imperfeccions.

CLARA REDONDO (Nulles, 1999): Graduada en Fotografia a l’IEFC (2016-2019). En la meva, per ara, breu trajectòria, destaca la combinació de fotografia i escriptura. Per a mi són els mitjans d’expressió a través dels quals puc descriure i transmetre amb més precisió tot el que veig i el que sento.

www.clararedondo.cat