Cal fer la inscripció?

  • Les activitats de Mitgeres’21 “Enyorança” són sense reserva. Es mantindran les normatives Covid vigents en matèria cultural.
  • Les rutes són en espai obert i es mantindran les distàncies de seguretat
  • L’organització comunicarà qualsevol canvi en matèria de reserves i incripcions.